EGGENBERG CUP

MENU: Propozice Registrace Registrovaní závodníci Stage Výsledky

POZVÁNKA

KLUB PRAKTICKÉ STŘELBY EGGENBERG VÁS ZVE NA TŘETÍ KOLO ZÁVODU EGGENBERG CUP


ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Místo konání: střelnice Opařany
Pořadatel: Klub praktické střelby Eggenberg

Termín: 14.září 2019
Vedení závodu: Match Director – Antonín Liška
              Range Master – Ondřej Bárta
              Hospodář, prezence - Václav Duda
Časový rozvrh: Prematch: 13.9.. 13.oo-17.oo
              Prezence 8.oo – 9.oo
              Hlavní závod 9.oo – 16.oo
Obtížnost: IPSC Level I
Počet situací: 6
Počet ran: 120
Kapacita prematch: 20
Kapacita hlavní závod: 60
Divize: Open, Standard, Production, Classic, Revolver
Kategorie: Regular, Lady, Junior, Senior, Supersenior
Startovné: 500,- Kč (Junioři 0)
Účast: Držitelé zbrojního průkazu
Povinná výbava: Ochrana zraku a sluchu (sluchátka, brýle)
Zbraně a střelivo: Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů
                od ráže 9 mm (dle pravidel IPSC). Není povoleno střelivo s průbojnou
                a zápalnou střelou.
Bezpečnost: 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
           2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
           3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel
             rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném=BEZPEČNOSTNÍ 
             ZÓNA. V bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
           4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci!!!
             
Poznámky: 1. Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na
            vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědni za způsobenou škodu a újmu.
          2. Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků, Uvedený časový rozvrh je
            orientační.
          3. Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.
Občerstvení: zajištěno na střelnici.


Kapacita závodu je omezena jen na střelce, kteří se předem zaregistrují. Pokud se po registraci nebudete moci zúčastnit, tak neprodleně informujte organizátory, abychom uvolněné místo nabídli dalším zájemcům.